Lista analizelor de laborator

Va prezentam mai jos lista analizelor de laborator geotehnic oferite de SC Gertrude SRL.

Nr. Crt. Denumire verificare
1 Prelevare probe:
- tulburate;
- netulburate.
2 Umiditate naturală – uscarea în etuvă
3 Limite de plasticitate – Cupa Casagrande
4 Compoziţia granulometrică – Metoda cernerii
5 Compoziţia granulometrică – Metoda sedimentarii
6 Umflarea pe probe netulburate
7 Umflarea pe probe tulburate
8 Determinarea densităţii pământurilor – Metoda în ştanţă
9 Determinare greutate volumica:
- metoda cu stanta
- metoda cu folia
10 Gradul de îndesare
11 Rezistenţa la forfecare directă (Fcd)  consolidat – drenat
12 Rezistenţa la forfecare directă (Fcu)  consolidat - nedrenat
13 Rezistenţa la forfecare directă (Fuu)  neconsolidat – nedrenat
14 Rezistenţa reziduală la forfecarea directă
15 Determinarea compresibilităţii pământurilor – Metoda Edometrică
16 Determinarea compresibilităţii pământurilor – Metoda Edometrică (inundat)
17 Determinarea caracteristicilor de compactare a pamanturilor (inc. Proctor normal)
- pamanturi coezive
- pamanturi necoezive
18 Determinarea caracteristicilor de compactare a pamanturilor (inc. Proctor modificat)
- pamanturi coezive
- pamanturi necoezive

 

Nota:

Menţionam ca pentru determinările complexe avem relaţii de colaborare cu următoarele laboratoare:

  • Laborator grad I pentru încercări si expertize in construcţii si materiale de construcţii LABORATOR CENTRAL S.A. BUCURESTII
  • Laborator grad II S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L BUCURESTI
  • Laborator grad II DIGAMMA BUCURESTI
laborator imagine

 

instrumentar laborator geotehnic

 

laborator geotehnic