• Adresa: Sat Căprioru, Comuna Tătărani, Strada Dogarilor, nr.4, Județul Dâmbovița.

S.C GERTRUDE S.R.L

Laborator Geotehnic

S.C. GERTRUDE S.R.L. a fost înfințată în anul 2006 și are ca obiect de activitate analize si testari tehnice conform Autorizației nr. 4046/14.06.2023 si studii geotehnice, fiind autorizata pentru următoarele încercări autorizate:

 

  1. ANCFD – Agregate naturale pentru lucrări de căi ferate și drumuri;
  2. BBABP – Beton, beton armat și beton precomprimat;
  3. D – Drumuri;
  4. GTF – Geotehnică și teren de fundare;
  5. MBM – Materiale pentru betoane și mortare;
  6. Servicii geotehnice – Studii geotehnice.
Despre noi

S.C. GERTRUDE S.R.L. a fost înființată în anul 2006 cu scopul de a realiza încercări de laborator în domeniul geotehnic, betoane, materiale de construcții și studii geotehnice.

În prezent, S.C. GERTRUDE S.R.L. asigura corectitudinea, incercarilor efectuate pentru materialele de construcție, agregat, beton, folosite în proiectele dumneavoastră sunt conforme pentru siguranța construcției.
Laboratorul S.C. GERTRUDE S.R.L., oferă servicii de testare a materialelor cât și a calității lucrărilor privind gradul de compactare pe: argila, balast, piatră spartă, beton stabilizat, atât în laborator cât și la punctul de lucru solicitat de client.
Toate încercările noastre de testare sunt efectuate conform cu standardele în vigoare, cu reglementările și cerințele impuse de actele normative în acest domeniu.
Laboratorul S.C. GERTRUDE S.R.L., cu experiență de 18 ani în domeniu vă oferă siguranță, profesionalism, respectarea tuturor normelor impuse de normativele în vigoare, toate ducînd la finalizarea proiectelor la timp și de cea mai bună calitate.

Drumuri

Geotehnică și teren de fundare

Galerie
Servicii

ANCFD - Agregate naturale pentru lucrări de căi ferate și drumuri;

  1. Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Metode de eșantionare. Eșantionare de stoc.
  2. Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Metode de reducere a unui eșantion de laborator. Reducerea eșantionului prin sfreruire.
  3. Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Procedură și terminologie pentru descrierea petrografică simplificată.
  4. Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Determinarea masei părților fine care trec prin sita de 0,063mm.

Studii geotehnice pentru:

Locuințe;

Canalizări;

Construcții industriale;

Consolidări de versanți;

Alimentări cu apă;

Infrastructură pentru transport;

Aparatura

Parghia Benkelman (Deflectometrul)

Placa Lukas (metoda încercării statice)

Avantaje

Aplicații

Echipa

Colaborator principal:

Personalul care deservește firma:

DRAGUTA CERTRUDA - Inginer-administrator

CONTACT

Hai să lucrăm împreuna! Contacta-ți ne.