• Adresa: Sat Căprioru, Comuna Tătărani, Strada Dogarilor, nr.4, Județul Dâmbovița.
Despre noi

S.C. GERTRUDE S.R.L. a fost înființată în anul 2006 cu scopul de a realiza încercări de laborator în domeniul geotehnic, betoane, materiale de construcții și studii geotehnice.

În prezent, S.C. GERTRUDE S.R.L. asigura corectitudinea, incercarilor efectuate pentru materialele de construcție, agregat, beton, flosite în proiectele dumneavoastră sunt conforme  pentru siguranța construcției.
Laboratorul S.C. GERTRUDE S.R.L., oferă servicii de testare a materialelor cât și a calității lucrărilor privind gradul de compactare pe: argila, balast, piatră spartă, beton stabilizat, atât în laborator cât și la punctul de lucru solicitat de client.
Toate încercările noastre de testare sunt efectuate conform cu standardele în vigoare, cu reglementările și cerințele impuse de actele normative în acest domeniu.
Laboratorul S.C. GERTRUDE S.R.L., cu experiență de 18 ani în domeniu vă oferă siguranță, profesionalism, respectarea tuturor normelor impuse de normativele în vigoare, toate ducînd la finalizarea proiectelor la timp și de cea mai bună calitate.
În prezent S.C. GERTRUDE S.R.L. efectueaza o gamă ș

Drumuri

Geotehnică și teren de fundare

largă de determinări în domenile:
ANCFD - Agregate naturale pentru lucrări de căi ferate și drumuri;
 1. Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Metode de eșantionare. Eșantionare de stoc.
 2. Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Metode de reducere a unui eșantion de laborator. Reducerea eșantionului prin sfreruire.
 3. Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Procedură și terminologie pentru descrierea petrografică simplificată.
 4.  Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Determinarea masei părților fine care trec prin sita de 0,063mm.
 5.  Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Determinarea formei particulelor. Coeficient de formă.
 6.  Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Determinarea granulozității. Analiza granulometrică prin cernere.
 7.  Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Evaluarea părților fine. Determinarea echivalentului de nisip.
 8. Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor. Determinarea conținutului de apă prin uscare în etuvă ventilată.
 9.  Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor. Metode pentru determinarea masei volumice în vrac și a porozității intergranulare. Determinarea masei volumice în vrac.
BBABP - Beton, beton armat și beton precomprimat;
 1.  Încercare pe beton întărit. Pregătirea și păstrarea epruvetelor pentru încercări de rezistență.
 2.  Încercare pe beton întărit. Rezistența la compresiune a epruvetelor.
 3. Încercare pe beton proaspăt. Eșantionare.
 4.  Încercare pe beton proaspăt. Încercarea de tasare.
 5.  Încercare pe beton proaspăt. Măsurare temperaturii eșantionului.
 6.  Încercare pe beton întărit. Densitatea betonului întărit.
 7.  Încercare pe beton proaspăt. Densitate.

D - Drumuri;

 1.  Controlul calității terasamentelor. Determinarea capacității portante a terasamentelor. Determinarea modului de reacție Ko.
  – Controlul calității terasamentelor. Determinarea capacității portante a terasamentelor. Verificarea capacității portante cu placa statică (Lucas).
 2.  Controlul calității terasamentelor. Determinarea densității pământurilor. Metoda cu ștanța.
 3.  Controlul calității terasamentelor. Determinarea gradului de compactare.
 4.  Controlul calității terasamentelor. Determinarea greutății volumice, pe teren. Metoda determinării columului cu apă și cu folie de material plastic.
 5.  Controlul calității terasamentelor. Determinarea modulului dinamic de deflecție Evd obținut cu deflectometrul dinamic ișor LWD tip HMP.
 6.  Determinarea prin deflectometrie a capacității portante a drumurilor cu structuri rutiere suple și semirigide cu deflectometrul cu pârghia Benkelman.
 7.  Lucrări de drumuri și de cale ferată. Determinarea modulului de deformație liniară prin încercări directe pe teren.
 8.  Lucrări de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianți hidraulici sau puzzolanici. Metode de determinare și încercare. Determinarea densității prin metoda determinării volumului cu apă și cu folie de material plastic.
 9.  Lucrări de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianți hidraulici sau puzzolanici. Metode de determinare și încercare. Determinarea caracteristicilor de compactare.
 10.  Lucrări de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianți hidraulici sau puzzolanici. Metode de determinare și încercare. Determinarea compozițiilor granulometrice a amestecului de agragate naturale și liant.
 11.  Lucrări de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianți hidraulici sau puzzolanici. Metode de determinare și încercare. Determinarea umidității.
 12.  Structuri rutiere rigide aeroportuare. Determinarea modulului de reacție al pământului.
 13. Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea Proctor modificat.
 14.  Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea Proctor normal.
GTF - Geotehnică și teren de fundare;
 1. Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate. Determinarea indicelui de consistență.
 2. Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate. Determinarea indicelui de lichiditate.
 3. Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate. Determinarea indicelui de plasticitate.
 4. Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate. Determinarea limitei inferioare de plasticitate. Metoda cilindrilor de pământ.
 5. Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate. Determinarea limitei superioare de plasticitate. Metoda cu cupa.
 6. Teren de fundare. Determinarea rezistenței pământurilor la forfecare, prin încercarea de forfecare directă. Încercarea de forfecare consolidata – drenată (CD).
 7. Teren de fundare. Determinarea rezistenței pământurilor la forfecare, prin încercarea de forfecare directă. Încercarea de forfecare consolidata – nedrenată (CU).
 8. Teren de fundare. Determinarea rezistenței pământurilor la forfecare, prin încercarea de forfecare directă. Încercarea de forfecare neconsolidata – nedrenată (UU).
 9. Teren de fundare. Determinarea umidității. Determinarea umidității pe șantioer.
 10. Teren de fundare. Determinarea umidității. Determinarea umidității în laborator.
MBM - Materiale pentru betoane și mortare;
 1. Agregate naturale grele pentru betoane și mortare cu lianți minerali. Merode de încercare. Determinarea conținutului de impurități. Determinarea conținutului de corpuri străine.
 2. Agregate naturale grele pentru betoane și mortare cu lianți minerali. Merode de încercare. Determinarea conținutului de impurități. Determinarea părții levigabile.
 3. Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Metode de eșantionare. Eșantion din stoc.
 4. Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Merode de reducere a unui eșantion de laborator. Reducerea eșantionului prin sfertuire.
 5. Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Procedură și terminologie pentru descrierea petrografică simplificată.
 6. Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Determinarea formei granulelor. Coeficient de aplatizare.
 7. Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Determinarea masei părților fine care trec prin sita de 0,063mm.
 8. Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Determinarea formei particulelor. Coeficient de formă.
 9. Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Determinarea granulozității. Analiza granulometrică prin cernere.
 10. Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Determinarea procentului de suprafețe concasate și sfărâmate din agregate grosiere.
 11. Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Evaluarea părților fine. Determinarea echivalentului de nisip.
 12. Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor. Determinarea conținutului de apă prin uscare în etuvă ventilată.
 13. Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice li fizice ale agregatelor. Metode pentru determinarea masei volumice în vrac și a porozității intergranulare. Determinarea masei volumice în vrac.

Geotehnică și teren de fundare

Materiale pentru betoane și mortare

image035
MBM - Materiale pentru betoane și mortare;
 1. Agregate naturale grele pentru betoane și mortare cu lianți minerali. Merode de încercare. Determinarea conținutului de impurități. Determinarea conținutului de corpuri străine.
 2. Agregate naturale grele pentru betoane și mortare cu lianți minerali. Merode de încercare. Determinarea conținutului de impurități. Determinarea părții levigabile.
 3. Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Metode de eșantionare. Eșantion din stoc.
 4. Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Merode de reducere a unui eșantion de laborator. Reducerea eșantionului prin sfertuire.
 5. Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Procedură și terminologie pentru descrierea petrografică simplificată.
 6. Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Determinarea formei granulelor. Coeficient de aplatizare.
 7. Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Determinarea masei părților fine care trec prin sita de 0,063mm.
 8. Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Determinarea formei particulelor. Coeficient de formă.
 9. Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Determinarea granulozității. Analiza granulometrică prin cernere.
 10. Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Determinarea procentului de suprafețe concasate și sfărâmate din agregate grosiere.
 11. Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Evaluarea părților fine. Determinarea echivalentului de nisip.
 12. Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor. Determinarea conținutului de apă prin uscare în etuvă ventilată.
 13. Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice li fizice ale agregatelor. Metode pentru determinarea masei volumice în vrac și a porozității intergranulare. Determinarea masei volumice în vrac.
Servicii geotehnice - Studii geotehnice.

Echipa S.C. GERTRUDE S.R.L.

CONTACT

Hai să lucrăm împreuna! Rezervă-ți vizita.